ஓ! 2017 ஆம் ஆண்டில் 1,000 புதிய குழந்தை பெயர்களை பெற்றோர்கள் கண்டுபிடித்தனர்

புகைப்படம்: iStockphoto

மக்கள் எப்போதும் கூட்டத்தில் இருந்து வெளியே நிற்க வழிகளை தேடுகிறார்கள். எனவே, அவர்களின் குழந்தைகளை பெயரிடும் போது, ​​அநேக பெற்றோர்கள் தாங்கள் எவ்வளவு தனித்துவமானவர் என்பதை காட்ட வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதன் விளைவாக, எல்லோரும் பெறும் பெயர்களை தேர்ந்தெடுப்பது அந்நியன் மற்றும் அந்நியன், ஒவ்வொரு வருடமும், பாரம்பரியமாகப் பெயரிடப்பட்ட கெட்லின்னே மற்றும் மைக்கெல் போன்ற பெயர்கள், உண்மையில் வடக்கு மற்றும் பெண் போன்ற வார்த்தைகளாகும் (fe-MAL-ee என உச்சரிக்கப்படுகிறது).

அமெரிக்க சமூகப் பாதுகாப்பு நிர்வாகத்தின் புதிய தரவு, 2017 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க பெற்றோருக்கு 1,100 புதிய பெயர்களைக் கொடுத்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது குவார்ட்சில் இருந்து ஒரு அறிக்கை, மிக பிரபலமான புதிய பெயர் Camreigh, கடந்த ஆண்டு 91 குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் Camry ஒரு எழுத்துப்பிழை மாறுபாடு இருந்தது. Yep, மக்கள்கார்கள் பின்னர் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு பெயரிடும்(மற்றும் நான் 5 ஆண்டுகளாக ஒரு 'டொயோட்டா கேம்ரி ஓட்டி ஏனெனில் நான் சொல்ல அனுமதி இல்லை) ஒரு மிகவும் சலிப்பை கார் ,. அந்த பெயர், அசாதாரணமானது அல்ல (113 குழந்தைகளை 1997 ஆம் ஆண்டு காம்ரி என்று பெயரிட்டது) ஆனால் இது கூடுதலாக புதிய பெயர் பிரிவில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் 14 குழந்தை பெயர்கள் உங்களுடைய பெற்றோரும் மாமியாரும் வெறுப்பார்கள் ஆனால் எங்கள் தலைகளை அள்ளிச்செல்ல பல புதிய பெயர்கள் இருந்தன. உதாரணமாக, 17 குழந்தைகளுக்கு நிக்கிஸ் என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது ஒரு தீய ஹாரி பாட்டர் எழுத்துப்பிழை. ஒரு விரைவான கூகுள் தேடலானது, நிக்கிஸ் பிரபலமான "இறுதி பேண்டஸி" வீடியோ கேம் உரிமத்திலிருந்து ஒரு பாத்திரம் என்பதை வெளிப்படுத்தியது, ஆனால் பெயர்கள் இன்னமும் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கின்றன.

புதிய பெயர்களில் சில பிட் அபத்தமானது என்றாலும், (சைவர் என்ற 11 குழந்தைகளும் இருந்தார்களா? கூட பார்க்கவும் சிம்மாசனங்களின் விளையாட்டு? கர்சர் என்ன வகையான பாத்திரத்தை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள்? இங்கே ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது: ஒரு நல்ல ஒரு அல்ல), சிலர், ஆங்கிலத்தில் பெயரளவிலான பெயர்கள், இறுதியாக, மாநிலங்களில் நிரந்தரமாக இருப்பதைக் காண்பது நல்லது. ஒரு உதாரணம் துவாடோஸ், பண்டைய எத்தியோப்பியன் பேரரசர் இருந்து வந்த ஒரு பெயர் மற்றும் உண்மையில் தியோடரின் ஒரு ஹீப்ரு மாறுபாடு ஆகும். மற்றொரு பொதுவான நைஜீரிய பெயர், Iretomiwa, அதாவது "ஆசி எனக்கு வந்தது."

உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு தனித்துவமான பெயரைப் பெற வேண்டிய தேவையை முற்றிலும் பெற்றிருக்கும்போது, ​​பெற்றோர் ஒரு குழந்தையை பெயரிடுவதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும், இறுதியில் அவர்கள் ஒரு சமுதாயத்தில் பெயரிடப்படுவார்கள், யார் நவீன சமுதாயத்தில் செயல்பட முடியும். ஒரு சிந்தனை.

புதிய பெயர்களின் முழு பட்டியலை பாருங்கள்குவார்ட்சின் தளத்தில்.

arrow