போராட்டம் உண்மையானது: ையயான் ரேய்னால்ட்ஸ் மற்றும் ஐக்கியா எடுக்காதே

மீது குறைபாடற்ற தேடும் போதிலும் சமீபத்திய கவர் ஜிக்யூ, ரியான் ரெனால்ட்ஸ் மனிதனென்று நிரூபிக்கிறார். உண்மையில், அவர் குழந்தை தளபாடங்கள் ஏற்பாடு வரும் போது ஒவ்வொரு மற்ற அப்பா போல.

இந்த படப்பிடிப்பில் இருந்து பின்னால்-வீடியோ காட்சியில், ரியான் ஜேம்ஸ்-ஐ ஒரு ஐ.கே.இ.ஏ தொட்டியை ஒன்றாக இணைக்க போராடுகிறார் பிளேக் லைவ்லி உடன் இனிப்பு குழந்தை பெண்.

ரியானின் பொறுமை மெதுவாக "நூறாயிரம் துண்டுகளாக" வரிசைப்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கும் போது மெதுவாக தொடங்குகிறது. அவர் வாடிக்கையாளர் சேவையை கூட உதவிக்காக அழைப்பார். இறுதியில், வெறுப்பு ரேய்னால்ட்ஸ் வழிமுறைகளை புறக்கணித்து வேகமாக மற்றும் எளிதாக ஏதாவது முயற்சி செய்ய வழிவகுக்கிறது: குழாய் டேப்.

கூடியிருந்த தொட்டியில் மிகவும் பாதுகாப்பாக இல்லை, ரியான்! ஆனால் ஜேம்ஸ் அத்தகைய உறுதியான அப்பாவைப் பெறுவதற்கு அதிர்ஷ்டசாலி. அவள் ஏற்கனவே ஒரு அப்பாவின் மகள் தான்!

மேலும் வாசிக்க:
அது கொடூரமானது: ரியான் ரெனால்ட்ஸ் மலக்கரை வெப்பமானி மீது (மேலும்!)>
ரியான் ரெனால்ட்ஸ் பிளேக் லீலிலை குழந்தையை பாதுகாக்க ஒரு கேடயமாகப் பயன்படுத்துவார்
ரியான் ரெனால்ட்ஸ்: பேபி ஒவ்வாமை தூக்கமாகும்

arrow