சாண்ட்ரா புல்லக்கின் லூயிஸ் ஒரு வெட்டு!

சாண்ட்ரா புல்லக் (47) தனது சமீபத்திய விஜய் சுழல்காற்று ஊக்குவிப்பு மத்தியில் விஷயங்களை ஊஞ்சல் மீண்டும் வருகிறது, மிக சத்தமாக மற்றும் நம்பமுடியாத அளவிற்கு நெருக்கமாக, டாம் ஹாங்க்ஸ் விலை உயர்ந்தது.

இங்கே அவர் சிறிய லூயிஸ் எடுக்கவில்லை, யார் இந்த மாதம் 2 மாறிவிடும், பாலர் நேற்று, LA, கலிபோர்னியாவில். அவர் தனது லில் பையை எடுத்து, ஸ்டைலான சட்டை மற்றும் சில ரைஸ் டிரீம் அரிசி பால் அவரை பிறகு துரத்துவதை போது - அனைத்து ஒரு புன்னகையுடன் ....

வெளிப்படையாக, லூயிஸ் ஒரு சிறிய துன்பம் (என் சிறிய பையன் போன்ற)! சாண்ட்ரா அவரைத் தேடி ஓடாதபடி இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டார்.

லவ்!
xo ஹேலி-ஓ

arrow