பின்னர் இப்போது: முன்னோடிகள் தங்கள் சிறிய விழிப்புணர்வு புகைப்படங்களை வைத்திருக்கிறார்கள்

புகைப்படம்: ரெட் மெட்டோட் (RedM) பேஸ்புக் வழியாக

கியூபெக்கிலிருந்து ஒரு புகைப்படக் கலைஞரான Red Méthot (Red Red), ஒரு புதிய புகைப்படத் தொடரைக் கொண்டிருக்கிறது.அகால குழந்தைகள் வந்துவிட்டனர்.

புகைப்படம்: ரெட் மெட்டோட் (RedM) பேஸ்புக் வழியாக

லாஸ் பிரெமாஸ் (முன்முதிர்ந்த குழந்தைகள்) குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் இருவரும் சிற்பங்கள் ஒரு தொகுப்பு ஆகும் முன்கூட்டியே பிறந்தார் அவர்களின் முன்னாள், சிறிய சன்னல்களின் ஒரு கருப்பு மற்றும் வெள்ளை படத்துடன் நடிக்கிறார்.

புகைப்படம்: ரெட் மெட்டோட் (RedM) பேஸ்புக் வழியாக

இப்போது அவளுடைய கன்னத்தில் கன்னங்கள் மற்றும் புன்னகை புன்னகையுடன் பாருங்கள்! அவர்களை மிகவும் பெரிய மற்றும் ஆரோக்கியமான பார்க்க ஆச்சரியமாக.

RedM, யாருடைய இரண்டு குழந்தைகளை முன்கூட்டியே பிறந்தார், திட்டம் மக்கள் முதிர்ச்சி புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது மற்றும் தற்போது தைரியம் போராடி மற்றும் அவர்கள் தகுதி நம்புகிறேன் பெற்றோர்கள் கொடுக்க.

புகைப்படம்: ரெட் மெட்டோட் (RedM) பேஸ்புக் வழியாக

அந்த நாட்களில், வாரங்கள், சில நேரங்களில் சில நேரங்களில் NICU திகிலூட்டும், மிகப்பெரிய மற்றும் பெற்றோர்கள் என்ன-ஐஎஸ்ஸ் பூர்த்தி. ஆனால், வட்டம் இந்த புகைப்படங்கள் நம்பிக்கை ஒரு ரே வழங்க முடியும்.

புகைப்படம்: ரெட் மெட்டோட் (RedM) பேஸ்புக் வழியாக

அவரது சக்தி வாய்ந்த சித்திரங்கள் மீதமுள்ளவற்றை நீங்கள் பார்க்கலாம் facebook பக்கம்.

arrow