-வரவிருக்கிறது-உணவு செய்ய - புதினா ஒரு குறிப்பை கொண்டு பனிக்கட்டி டார்க் சாக்லேட் சாஸ் - 2019

புதினா ஒரு குறிப்பை கொண்டு பனிக்கட்டி டார்க் சாக்லேட் சாஸ்

உதவிக்குறிப்பு: இருண்ட சாக்லேட் செதில்களைப் பயன்படுத்துங்கள், சில நறுமணப் பொருட்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம், ஆனால் வாங்குவதை நியாயப்படுத்தும் சிறந்த தரத்தை பாருங்கள் (இது உண்மையில் ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்குகிறது).

மேலும் படிக்க
arrow